Uddannelse og motivation

Effekten af markedsføringsindsatsen kan styrkes kraftigt gennem større intern involvering og uddannelse.

Den interne kommunikation og forståelse er en forudsætning for, at alle arbejder aktivt i samme retning og skaber det rette billede af virksomheden.

Vi ser udviklingsprocesser og uddannelse som vigtige ledelsesværktøj til at sikre resultaterne for virksomheden.

Der skal skabes

  • Konsensus og samspil internt i organisationen
  • Forståelse for målsætninger og midler
  • Fælles metoder og værktøjer
  • Integration i processen

 

Vi forestår planlægning af uddannelsesprogrammer inden for research, marketing og kommunikation – dels som åbne kurser – dels som specielle firmatilpassede programmer.

Programmerne bygger på en høj grad af involvement og sigter mod at indlære praktisk anvendbare metoder og modeller, der øger effektiviteten og kvaliteten af medarbejdernes indsats.

 


 .