Velkommen

Vi er den uvildige rådgiver for ledelsen med følgende specialer:

 

  

 

I tæt samarbejde med vore kunder ønsker vi at skabe:

Inspiration
Resultater opnås ved at skille sig ud – og gøre tingene på andre og nye måder. Der skal tænkes ”ud-af-boksen” og etableres åbenhed for nyt. Derfor lægger vi vægt på at etablere et motiverende samspil i processerne

Involvering
De rigtige løsninger for en virksomhed eller organisation skal komme indefra, som en erkendt og oplevet følelse hos alle, der arbejder for sagen. Derfor ser vi det som afgørende at arbejde aktivt med at sikre en bred forankring i organisationen

Lederskab
Viljen til at ville noget er en afgørende del af succes’en. Rapporter og målbeskrivelser er kun halvdelen af jobbet – og udtrykkes det ikke i ord og handling, er værdien af arbejdet væk. Derfor bidrager vi med dynamik i proces og gennemførelse.

Integritet
Det kræver indlevelse og nærhed at komme til bunds i udfordringer og visioner. Vi lægger vægt på et tæt, tillidsfuldt og åbent samarbejde. Uden en stærk integritet opstår der nemt barrierer i processen, som forhindrer de optimale løsninger.  
 Donald Nekman Communication Consultancy

er stiftet i 2001 af Donald Nekman.

 

Vi lægger vægt på involvering og motivering af organisationen i alle led


Vi er kun en strategisk partner. Vi ønsker ikke at være leverandør af færdige taktiske løsninger og materialer. Derved kan vi sikre en uafhængig og uvildig rådgivning om mål og metoder.


Vi løser ofte opgaver i et samspil med andre alliancepartnere og eksperter - udvalgt i forhold til hver enkelt opgaves krav og behov.

 

Kontakt os for en uforpligtende præsentation.