Den rigtige strategiske kommunikationsplan uden siloer

VI skaber den uvildige strategiske kommunikationsstrategi, som sikrer synergi og sammenhæng - og ikke mindst den rigtige dosering i medier og tid, så der opnås optimalt ROI.
  

 


Intern kommunikation som grundlag for værdiskabelse

En stærk markedsposition kræver en dyb intern forankring af virksomhedens værdier og mål. Organisationen skal være en del af strategiprocessen, levere input og viden - og dermed opleve et medejerskab til løsningerne. Vi styrer proces, motivation og uddannelse.  

 

 

Kundeengagement er afgørende for et godt samarbejde

Vi måler ikke bare tilfredshed. Vi tager temperaturen på kundernes dedikation for din virksomheds ydelser - og præsenterer resultaterne i handlingsparate anbefalinger. 

 

ANAC

 

Association of

Nordic Agency Consultants

 

Stærke samarbejdspartnere der giver værditilvækst

VI tilbyder rådgivning og sparring i valg af samarbejdspartnere. Vi sikrer høj kvalitet i din shortlist - og optimal sikkerhed i udvælgelsesprocessen. Vi arbejder på nordisk plan i ANAC Association of Nordic Agency Consultants

   


 

 

Donald Nekman Communication Consultancy tilbyder strategisk
ledelsesmæssig rådgivning inden for markedsføring og kommunikation.
 

Vi er uafhængige af den endelige taktiske gennemførelse, som vi overlader til virksomheden og dens samarbejdspartnere - reklamebureauer, PR-bureauer, managementkonsulenter, mediabureauer, webbureauer etc.